ophævelse af varemærket TAPE ON and OFF

til Glæde for alle!

Afgørelse om administrativ ophævelse
I sagen, TAPE ON AND OFF <w> VR 2005 02764 mellem:
Anmoder:
fuldmægtig:
CHEKOS ApS
WTC ADVOKATERNE ADVOKATAKTIESELSKAB
og
Indehaver:
v/fuldmægtig:
Hair and Body Care AIS
Otello advokatfirma

AFGØRELSE
Styrelsen tager begæringen til følge, og registreringen vil blive ophævet.
Afgørelsen er truffet i medfør af varemærkelovens §28, stk. 1, jf. §13, stk..2, nr.1.

afgørelser. Læs hele dommen Her:
http://www.chekos.dk/pdf/skrivelse-fra-patent-og-varemaerkestyrelsen.pdf

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *